Sikkerhetsglass

Du kan velge mellom to ulike glasstyper, herdet eller laminert glass. Herdet glass knuses ikke, det granulerer i små glassbiter. Disse små glassbitene reduserer sjansen for skader på person. Knuser du et laminert glass, vil glassbitene feste seg til folien som glasset er laminert med. Det gjør at det ikke blir farglige glassbiter som kan gjøre skader på person. Laminert glass er klassifisert som sikkerhetsglass. P.g.a styrken i folien vil glasset være vanskeligere å trenge gjennom. Et innbrudd vil derfor ta lengre tid, og kreve verktøy for å komme gjennom.
Vær oppmerksom på at vi anbefaler at det brukes sikkerhetsglass i dører og sidefelt slik at man unngår skader på person. Oppbyggingen av ruten med antall lag glass og laminat avgjør styrken på vinduet.

 

Krav til planhet ved sikkerhetsglass Ved en herdeprosess er det vanskelig å unngå at glasset ikke kan få svak bøying.  Dette vil være bestemt av tykkelse og forholdet mellom høyde og bredde.  Bøying defineres på to måter: 

1.  Bøying over glasselementets lengde. Bøying over lengden skal ikke overskride 3 mm pr. l.m.

2.  "Lokal bøy". "Lokal bøy" skal være mindre enn 0,5 mm målt over en lengde på 300 mm hvorsomhelst på ruten.
Disse toleransene gjelder for floatglass. For andre glasstyper, og særlig belagt glass, kan avvikene være større.

lagt til handlevogn