Glasstyper

 

Idag får du glass i uendelig mange typer og varianter. I tillegg til å beskytte mot vær og vind, vil også det moderne glass med gass og metallbelegg isolere maksimalt og gi deg bedre kontroll på ditt energiforbruk. Glasset skal også skape et godt inneklima. Skal du ha sol- og varmeregulerende, støydempende, sikkerhetsglass, selvrensende, energibesparende glass eller ornamentsglass? Det er mange hensyn å ta, og mye å velge mellom. Kontakt oss så gir vi deg tips og råd. Vær oppmerksom på at alt av bygningsglass har en eller annen form for fargetone, avhengig av glassets funksjon. 

Vi kan levere disse glasstypene:

Herdet glass 

Selvrensende glass

Soldempende glass

Laminert glass

Frostet glass

Cotswold glass

Priser på glass finner du her.

RÅD & FAKTA OM GLASS

RENGJØRING Den første rengjøringen av glasset etter byggets avslutning, skal alltid utføres med rikelig mengder vann. Det er viktig for å unngå riper etter støv, sand, mørtel etc. Selve vinduspussen gjør du enkleste med klut eller børste og gumminal.  Etiketter fjernes ved å bløte de opp med vann. Rester av etiketter eller andre urenheter på overflaten fjernes evt med forsiktig bruk av keramikkrens for komfyrtopper. Vær oppmerksom på at glasskraper ofte gir riper.

Overflateskader som kan henføres til rengjøring, fristiller produsent fra erstatingsansvar.

BRUDD I GLASS  

•   Forårsaket av ytre påkjenninger som støt, slag eller vibrasjon.
•   Forårsaket av setningsskader som: Endringer i byggets konstruksjon som følge av bevegleser i grunnen eller i bygget.
•   Termisk brudd p.g.a kritiske temperaturforskjeller på glassoverflaten som kan skyldes:

      – Utvendige persienner delves nede.

      – Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) ligger svært nær glasset med dårlig lufting.

      – Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) dekker bare deler av glasset.

      – Folie/etiketter som pålimes større deler av glassflaten.

      – Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten (isolasjon m.m).

      – Varmeovner som gir strålevarme skal ha minst 30 cm avstand fra glasset. For herdet glass gjelder 15 cm.

      – Varmeelementer som ikke avgir stråling (gjennomstrømningsovner) kan normalt plasseres med 15 cm avstand til glass. 

Skader forårsaket av ovennevnte punkter er ikke reklamasjonsberettiget.

OVERFLATE OG URENHETER Avrenning fra betong og mur, samt fra kjemikalieholdig luft kan etse glassoverlfaten slik at den blir matt. Denne type skader kan under gitte forutsetninger, poleres bort med dertil egnede midler.  Sveisesprut og gnister fra vinkelslipere brenner seg inn i glasset og skader glassoverflaten. Denne type skade i glasset lar seg ikke fjerne uten at det går utover glassets optiske egenskaper. Glass er et naturprodukt som består av bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialene renses omhyggelig kan det ikke unngås at det i enkelte tilfeller vil kunne forekomme små punktfeil i glasset.  

Brewster striper Brewster striper viser seg som uregelmessige, regnbuefargede avtegninger i isolerruter. De er vanskelige å få øye på, og sees i alminnelighet kun i refleksjon. Det er karakteristisk at stripene "vandrer" når man trykker lett på ruten.

Fargenyanser Klart glass har en knapt synlig fargetone. Fargetonen sees tydeligere i gjennomfarget glass enn i klart glass. Den er mer fremtredende jo tykkere glasset er. Belagte glass, f.eks til solbeskyttelse og for energisparing, har forskjellig farge og refleksjon avhengig av glasstykkelse, produkttype, produsent og produksjonstidspunkt.  

Optiske fenomener som nevnt over er normalt ingen reklamasjonsårsak. 

Newtons ringer Newtons ringer viser seg som regnbuefargede ringer midt på isolerglassruten. Newtons ringer skyldes en fabrikasjonfeil.

 

BESIKTIGELSE AV GLASSET GJØRES SOM FØLGER: Dette er definert i en norsk og en europeisk standard NS EN 1096-1. I standarden står det; "Besiktigelse skal skje på minst 3 m avstand i vanlig dagslys". Definisjonen av vanlig dagslys er: "Dagslysbelysning er en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys".  Urenheter, skjolder og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagslysbelysning fra denne avstanden gir ikke berettiget grunnlag for reklamasjon og erstatning. Ureneheter, skjolder og andre feil som er synlige bare i en bestemt årstid, i et bestemt lys eller på et bestem tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som reklamasjon.

 

DEFLEKSJON OG TRYKKBRUDD I ISOLERRUTER Luftmellomrommene som skiller glassene fra hverandre i en isolerrute er hermetisk forseglet. Varierende lufttrykk og temperatur samt høyde over havet, vil kunne innvirke på isolerrutens inn- eller utbøying. For store forskjeller i lufttrykk utenfor isolerruten og i dens luftmellomrom kan forårsake lekkasje i kantforsegling eller at glasset sprekker. Ved montering av isolerruter til fjells (over 1000 meter), ta kontakt for dimensjonering. Vær oppmerksom på at små ruter er mest utsatt.

 

GODKJENT GLASS TIL BRANNFOREBYGGENDE TILTAK Dette type glass skal være merket. Det samme gjelder karm/ramme. Produktene er sertifisert og spesielle regler gjelder for montasje og bruk av denne type glass. Mer informasjon kan du finner på: www.glassportal.no

lagt til handlevogn